Σεμινάρια Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (SPEAKING) στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Αγγλικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

Σεμινάριο Αccent reduction - Προφορά της αμερικάνικης γλώσσας

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.30 - 14.30 , θα παραγματοποιηθεί ανοιχτό δίωρο σεμινάριο κατανόησης της προφοράς της αμερικανικής γλώσσας , έτσι ώστε να βελτιωθεί η προφορά όσων μαθαίνουν την αμερικανική ως ξένη γλώσσα